úvod

The AwesomeLifestyle Academy

Kontroverzné slovné spojenie The Awesome Lifestyle vzniklo ako pomenovanie životného štýlu, ktorého myšlienkou je vyváženosť slobody, fyzických schopností a vnútornej vyrovnanosti. V tomto prípade sme na úvod navrhli nenáročné riešenie, ktoré potvrdí záujem zo strany potenciálnych zákazníkov s možnosťou dodatočnej nadstavby.
image
Riešenie

Na konci záleží len
na výsledkoch

Výstupom je tzv. one-page web stránka, ktorá zahŕňa tie najdôležitejšie informácie o projekte v postupných krokoch smerujúcich k vytvoreniu objednávky.
image
Web (desktop verzia) Po absolvovaní emailovej komunikácie sme v rámci Google Forms spracovali aj dotazník pre klientov, ktorého úlohou je zistiť všetky základné parametre potrebné pre zostavenie jedálnička.
image
Web (mobilná verzia) Vzhľadom na predpoklad nízkej vekovej kategórie užívateľov sme si dali rovnako záležať aj na mobilnej verzii, ktorej predchádzalo testovanie za účasti externých respondentov.
NASLEDUJE

INDUSTRY Kaviarenský koncept

branding, webové riešenia